Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

A A A

Vize

Viza reprezintă o autorizaţie acordată în condiţiile Legii nr. 200 din 16/07/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, care conferă străinului dreptul de a intra sau de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, precum şi dreptul de a se afla pe acest teritoriu o perioadă determinată, cu respectarea scopului pentru care a fost acordată. Lista cetățenilor străini care necesită viză pentru Republica Moldova poate fi consultată pe pagina Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova www.mfa.gov.md - rubrica informații consulare sau la adresa https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112701&lang=ro .

Pentru a solicita o viză electronică cetățeanul străin urmează să acceseze portalul guvernamental www.evisa.gov.md