Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Programare obligatorie o cerere – o programare

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • Recepționarea dosarului de transcriere, cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc – 15 euro.
 • Recepționarea dosarului de transcriere cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc - 15 euro.
 • Recepționarea dosarului de transcriere cu eliberarea certificatului de divorț moldovenesc - 15 euro.
Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul Irlandei (copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.

În baza certificatului de stare civilă irlandez autoritatea Republicii Moldova va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc.

Postal Money Order (taxa  achitată la Oficiul Poștal)
  • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară / dacă un părinte sau soțul/ția este cetățean străin, se va prezenta copia actului de identitate al acestuia).
  • Certificatul de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț, deces) emis de autoritățile irlandeze în original, apostilat la Ministerul de Externe irlandez și tradus în limba română, legalizat notarial, cu aplicarea apostilei pe legalizarea notarială efectuată (setul tradus, legalizat și sigilat).
  • actele de stare civilă, după caz (certificatele de naștere moldovenești ale părinților, de căsătorie).
2 fotocopiii de pe fiecare document 
ATENȚIE!
 • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare ambasada întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
 • Termenul de soluționare estimativ de 60 zile din data depunerii cererii pentru transcrierea și eliberarea certificatului nu poate fi urgentat. Odată inițiat procesul trebuie finalizat, din care motiv se recomandă persoanei care planifică să părăsească Irlanda în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă.
 • De regulă procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 1-3 zile și se poate face și prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura se poate autentifica la Ambasadă. Pentru informații adiționale recomandăm să verificați rubrica acte notariale.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: la oficiul poștal sau prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.