Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

A A A

Titlu de călătorie

Programarea la acest serviciu este opțională.

 • pentru adulți - 15 euro, cu eliberarea actului în ziua solicitării
 • pentru minori - gratuit, cu eliberarea actului în ziua solicitării
Ambasada eliberează titlu de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor și cetățenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care: 
 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată pașaport.
Postal Money Order (taxa  achitată la Oficiul Poștal)
 • 2 fotografii de format 3x4 cm, color, mat, pe fundal alb (Fotografia va reprezenta imaginea subiectului cu umerii drepți, cu privirea directă, cu expresie neutră a feței şi gura închisă. Ochii vor fi deschiși și ne umbriți de păr. Vor lipsi acoperămintele de cap şi frezele ce acoperă fața, iluminarea neuniformă, umbre sau reflecții pe față sau fundal, efectul ochi roșii.) 
  ✔  buletin de identitate moldovenesc 
  ✔ pașaport expirat sau deteriorate 
  ✔ orice alt document de Republica Moldova cu fotografie 
  ✔ certificatul de naștere irlandez apostilat la Ministerul de Externe irlandez (în cazul minorilor care nu au mai avut perfectat un document de călătorie) 
  ✔ 2 fotocopiii de pe fiecare document 
 • titlul de călătorie este valabil 30 zile, termen ce nu poate fi prelungit. 
 • titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie pentru returnare spre Republica Moldova. 
 • dacă se solicită titlu de călătorie pentru copilul minor este suficientă prezența la consulat a unui părinte, cu prezentarea actelor de identitate și stare civilă a părintelui (inclusiv certificatul de căsătorie) și actelor și fotografiilor minorului. 
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: la oficiul poștal sau prin virament bancar cu 2 zile înainte cu prezentarea dovezii printate a transferului bancar.