Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Modalități de plată a serviciilor consulare:

1.  Postal Money Order (PMO) – obținut la orice oficiu postal An Post. PMO va fi eliberat pe numele Embassy of Moldova. Postal Money Order poate fi obținut, inclusiv, în ziua prestării serviciului consularla oficiile poștale localizate în apropierea Ambasadei.

2.   Plata prin virament (transfer bancar direct la contul Ambasadei) 

Rechizite bancare pentru plățile în virament în Euro (cu respectarea obligatorie a condițiilor din NOTĂ):

Account Name:

Embassy of Moldova

Bank:

AIB

BIC:

AIBKIE2D

IBAN:

IE40AIBK93123307150001

Reference:

Se va indica obligatoriu numele și prenumele persoanei – beneficiar al serviciului consular și serviciul solicitat (de ex. Ion Ionescu procură)

NOTĂ:    1. Plata se va efectua cu maxim 2 zile înainte de prestarea serviciului consular, după confirmarea costului exact de către funcționarul consular.

             2.  Fiecare acțiune consulară va fi achitată separat.        

             3. Este obligatorie prezentarea confirmării de plată printate în ziua prestării serviciului consular.

Plățile se efectuează doar în Euro. Plățile în numerar nu se acceptă.

Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare, textul căreia poate fi accesat  pe pagina: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336797

Mărimea plății aferente (taxa aferentă), suportate de instituțiile serviciului diplomatic ca urmare a prestării serviciilor consulare, se aprobă de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

 

CUANTUMUL TAXELOR CONSULARE PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN IRLANDA:

Nr.

crt.

ServiciulTaxa consularăTaxa aferentăTotal
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20 euro10 euro30 euro
2Tip B - viză de tranzit40 euro20 euro60 euro
3Tip C - viză de scurtă ședere40 euro30 euro70 euro
4Tip D - viză de lungă ședere40 euro40 euro80 euro
II. Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și a altor documente 
  

Taxa percepută de

Agenția Servicii Publice

Taxa consularăTaxa aferentăTotal
1Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

aproximativ

9 săptămâni

31 euro20 euro11 euro62 euro

aproximativ

6 săptămâni

68euro99 euro
Declararea pierderii sau furtului pașaportului în procesul obținerii unui nou pașaportgratuit
2Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru minorii între 12 și 18 ani

aproximativ

9 săptămîni

31 euro0031 euro

aproximativ

6 săptămâni

68 euro068 euro
3Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul până la vârsta de 12 ani

aproximativ

9 săptămâni

31euro0031 euro

aproximativ

6 săptămâni

54 euro054euro
Declararea pierderii sau furtului pașaportului în procesul obținerii unui nou pașaportgratuit
4Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

aproximativ

9 săptămâni

6 euro15 euro9 euro30 euro

aproximativ

6 săptămâni

19 euro15 euro11 euro45 euro

Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate,

în procesul obținerii unui nou buletin de identitate

gratuit
5Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova3 euro15 euro8 euro26 euro
6Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

aproximativ

9 săptămâni

7 euro75 euro20 euro102 euro
7Eliberarea titlului de călătorie10 euro5 euro15 euro
III. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei
1Examinarea cererii privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere   
1)în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1¹) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000în ziua adresării – 6 euro5 euro15 euro26 euro

2)în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000(G5)

6 luni –24 euro5 euro15 euro44 euro
2

Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei Republicii Moldova(avizarea dosarelor parvenite prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare)

5 euro15 euro20 euro
3Eliberarea adeverinței privind dobândirea/redobândirea cetățeniei Republicii Moldova5 euro15 euro20 euro
4Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv150 euro200 euro350 euro
5Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova25 euro25 euro50 euro
6Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie25 euro25 euro50 euro
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie25 euro25 euro50 euro
2Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soțilorcare nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă125 euro30 euro155 euro
3Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani25 euro30 euro55 euro
4Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei75 euro30 euro105 euro
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv10 euro15 euro25 euro
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv10 euro15 euro25 euro
V. Îndeplinirea actelor notariale
1

Autentificareaprocurii:

1.în numele persoanei fizice

15 euro5 euro20 euro
2.în numele persoanei juridice30 euro15 euro45 euro
2Autentificareatestamentului15 euro10 euro25 euro
3Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj50 euro10 euro60 euro
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale25 euro (pentru fiecare lună)

10 euro

(pentru

fiecare lună)

35 euro
5Legalizarea semnăturilor de pe documente5 euro5 euro10 euro
6Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele1 (pentru o pagină)5 euro6 euro
7Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele5 (pentru o pagină)10 (pentru document)15 euro
8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

a) certificarea faptului aflării persoanei în viață,

b) certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie

c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

10

5 euro

7.5 euro

5 euro


15 euro

15 euro

15 euro

20 euro

22.5 euro

9Primirea documentelor la păstrare10 (pentru fiecare lună)1020 euro
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv5 euro5 euro10 euro
11Întocmirea protestelor de mare15 euro5 euro20 euro
12Asigurarea probelor25 euro5 euro30 euro
13Alte acte notariale25 euro5 euro30 euro
VI. Supralegalizarea consulară
1

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

a) pentru persoane fizice

b) pentru persoane juridice

15 euro

30 euro

10 euro

15 euro

25 euro

45 euro

VII. Alte acțiuni consulare
1Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de starea civilă

aproximativ

9 săptămâni

6 euro15 euro10 euro31 euro

aproximativ

6 săptămâni

17 euro15 euro10 euro42 euro
2

Eliberarea certificatului

privind starea civilă

aproximativ

9 săptămâni

4 euro15 euro10 euro29 euro

aproximativ

6 săptămâni

11 euro15 euro10 euro36 euro
3Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială

aproximativ

9 săptămâni

6 euro15 euro10 euro31 euro

aproximativ

6 săptămâni

17 euro15 euro10 euro42 euro
4Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

aproximativ

9 săptămâni

6 euro15 euro10 euro31 euro

aproximativ

6 săptămâni

17 euro15 euro10 euro42 euro
5Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte15 euro10 euro25 euro

 

NOTĂ: Pentru serviciile oferite de Ambasadă prin intermediul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” (autoritatea de stat care perfectează şi eliberează buletinele de identitate, pașapoartele etc.), suplimentar taxelor consulare sunt percepute taxele Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”.