Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Modalități de plată a serviciilor consulare:

1.  Postal Money Order (PMO) – obținut la orice oficiu postal An Post. PMO va fi eliberat pe numele Embassy of Moldova. Postal Money Order poate fi obținut, inclusiv, în ziua prestării serviciului consularla oficiile poștale localizate în apropierea Ambasadei.

2.   Plata prin virament (transfer bancar direct la contul Ambasadei) 

Rechizite bancare pentru plățile în virament în Euro (cu respectarea obligatorie a condițiilor din NOTĂ):

Account Name:

Embassy of Moldova

Bank:

AIB

BIC:

AIBKIE2D

IBAN:

IE40AIBK93123307150001

Reference:

Se va indica obligatoriu numele și prenumele persoanei – beneficiar al serviciului consular și serviciul solicitat (de ex. Ion Ionescu procură)

NOTĂ:    1. Plata se va efectua cu maxim 2 zile înainte de prestarea serviciului consular, după confirmarea costului exact de către funcționarul consular.

             2.  Fiecare acțiune consulară va fi achitată separat.        

             3. Este obligatorie prezentarea confirmării de plată printate în ziua prestării serviciului consular.

Plățile se efectuează doar în Euro. Plățile în numerar nu se acceptă.

Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare, textul căreia poate fi accesat  pe pagina: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336797

Mărimea plății aferente (taxa aferentă), suportate de instituțiile serviciului diplomatic ca urmare a prestării serviciilor consulare, se aprobă de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

CUANTUMUL TAXELOR CONSULARE PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN IRLANDA:

Nr.

crt.

Serviciul

Taxa consulară

Taxa aferentă

I. Perfectarea vizelor

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20 euro

0

2

Tip B - viză de tranzit

40 euro

0

3

Tip C - viză de scurtă ședere

40 euro

0

4

Tip D - viză de lungă ședere

40 euro

0

II. Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și a altor documente

 

 

 

 

Taxa percepută de

Agenția Servicii Publice

Taxa consulară

Taxa aferentă

Total

1

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

aproximativ

9 săptămâni

31 euro

 

 

20 euro

 

 

11 euro

62 euro

aproximativ

6 săptămâni

68 euro

99 euro

Declararea pierderii sau furtului pașaportului în procesul obținerii unui nou pașaport 

gratuit

2

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru minorii între 12 și 18 ani

aproximativ

9 săptămîni

31 euro

 

 

0

11 euro

42 euro

aproximativ

6 săptămâni

68 euro

  11 euro

79 euro

3

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul până la vârsta de 12 ani

aproximativ

9 săptămâni

31 euro

 

 

0

10 euro

41 euro

aproximativ

6 săptămâni

54 euro

12 euro

66  euro

Declararea pierderii sau furtului pașaportului în procesul obținerii unui nou pașaport 

 

gratuit

4

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

aproximativ

9 săptămâni

6 euro

 

 15 euro

 

9 euro

30 euro

aproximativ

6 săptămâni

19 euro

15 euro

11 euro

 45 euro

Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate,

în procesul obținerii unui nou buletin de identitate 

gratuit

5

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova

                 3 euro

 15 euro

8 euro

26 euro

6

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

 

 

aproximativ

9 săptămâni

 

 

8 euro

 

 

 75 euro

 

 

20 euro

 

 

103 euro

   7

Eliberarea titlului de călătorie

10 euro

5 euro

15 euro

III. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei

1

Examinarea cererii privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere

 

 

 

1)    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1¹) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

 în ziua adresării – 6 euro

5 euro

 5 euro

 16 euro

2)    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (G5)

6 luni – 24 euro

5 euro

5 euro

 34 euro

2

Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei Republicii Moldova (avizarea dosarelor parvenite prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare) 

5 euro

5 euro

 10 euro

3

Eliberarea adeverinței privind dobândirea/redobândirea cetățeniei Republicii Moldova

5 euro

0 euro

5 euro

4

Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

150 euro

20 euro

  170 euro

5

Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova                                          

25 euro

0

  25 euro

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

25 euro

0

  25 euro

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie

25 euro

20 euro

  45 euro

2

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

125 euro

20 euro

 145 euro

3

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

25 euro

20 euro

  45 euro

4

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

75  euro

20 euro

  95 euro

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

10 euro

5 euro

  15 euro

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

10 euro

10 euro

  20 euro

V. Îndeplinirea actelor notariale

1

Autentificarea procurii:

1.      în numele persoanei fizice

 

15 euro

 

0

 

15 euro

2.      în numele persoanei juridice

30 euro

 

30 euro

2

Autentificarea testamentului

15 euro

0

  15 euro

3

Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

50 euro

5 euro

  55 euro

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

25 euro (pentru fiecare lună)

5 euro

(pentru

fiecare lună)

  30 euro

 

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

5 euro

0

  5 euro

6

Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele

1 (pentru o pagină)

0

  1 euro

7

Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele

5 (pentru o pagină)

5

(pentru document)

  10 euro

 

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

     a) certificarea faptului aflării persoanei în viață,

     b) certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie

     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

 10

 5  euro

 

 

7.5 euro

 

0

0

 

 

  0

 

  10 euro

   5 euro

 

 

  7.5 euro

9

Primirea documentelor la păstrare

10 (pentru fiecare lună)

0

  10 euro

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

5 euro

0

  5 euro

11

Întocmirea protestelor de mare

15 euro

0

  15 euro

12

Asigurarea probelor

25 euro

0

  25 euro

13

Alte acte notariale

25 euro

0

  25 euro

VI. Supralegalizarea consulară

1

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu  participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

     a) pentru persoane fizice

     b) pentru persoane juridice

 

 

 

15 euro

30 euro

 

 

 

5 euro

5 euro

 

 

 

  20 euro

  35 euro 

VII. Alte acțiuni consulare

1

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de starea civilă

aproximativ

9 săptămâni

6 euro

 

15 euro

5 euro

26 euro

aproximativ

6 săptămâni

17 euro

 

15 euro

5 euro

37 euro

  2

Eliberarea certificatului

 privind starea civilă

aproximativ

9 săptămâni

4 euro

 

15 euro

5 euro

24 euro

aproximativ

6 săptămâni

11 euro

 

15 euro

5 euro

31 euro

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială 

aproximativ

9 săptămâni

6 euro

15 euro

5 euro

26 euro

aproximativ

6 săptămâni

17 euro

15 euro

5 euro

37 euro

 4

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

aproximativ

9 săptămâni

6 euro

15 euro

5 euro

26 euro

aproximativ

6 săptămâni

17 euro

15 euro

5 euro

37 euro

  5

Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte

15 euro

        5 euro

 20 euro

             

NOTĂ: Pentru serviciile oferite de Ambasadă prin intermediul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” (autoritatea de stat care perfectează şi eliberează buletinele de identitate, pașapoartele etc.), suplimentar taxelor consulare sunt percepute taxele Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”.