Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

A A A

Schimb de nume

Programare obligatorie o cerere – o programare.

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • Întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului privind schimbul de nume și/sau prenume – 20 euro.
Cetățeanul Republicii Moldova poate solicita schimbul de nume și/sau prenume în baza următoarelor motive:
 • pronunțarea dificilă, dacă acestea sunt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum și dacă au fost transformate (schimonosite) prin traducere;
 • dorința de a avea numele și/sau prenumele corespunzător naționalității solicitantului;
 • solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
 • dorința persoanei de a avea același nume de familie ca și numele al soțului sau să alăture la numele al său numele al soțului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
 • dorința de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorț;
 • dorința de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educația solicitantului;
 • cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sunt recunoscute și acelea, când solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naștere pe numele acestuia; alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către Serviciul Stare Civilă.
Postal Money Order (taxa  achitată la Oficiul Poștal) 
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • autobiografia;
 • explicație, privind motivele schimbării numelui și/sau a prenumelui;
 • certificatul de naștere al solicitantului;
 • certificatele de naștere ale copiilor minori;
 • certificatul de căsătorie (după caz);
 • certificatul de divorț (după caz);
 • buletinul de identitate sau pașaportul solicitantului;
 • două fotografii format 3x4;
 • avizul, eliberat de MAI privind confirmarea sau infirmarea existenței antecedentelor penale (cazier judiciar).
 • 2 fotocopiii de pe fiecare document
ATENȚIE!
 • Dosarul de schimbare a numelui și/sau prenumelui este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare ambasada întocmește actul și emite certificatul respectiv.
 • Termenul de soluționare estimativ de 60 zile din data depunerii cererii schimbarea numelui și/sau prenumelui.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: la oficiul poștal sau prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului