Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

A A A

Redobândirea cetățeniei RM

Programare obligatorie o cerere = o programare.

  • În temeiul prevederilor art. 16 din Legea cetățeniei 1024/2000- 10 euro
Foștii cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați permanent în Irlanda, care doresc să redobândească cetățenia Republicii Moldova, pot depune o cerere respectivă la Ambasada Republicii Moldova la Dublin.
Postal Money Order (Taxa achitată la Oficiul Poștal)
  • autobiografia în limba română, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetățeniei;
  • originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
  • actul de identitate valabil (pașaport, buletin) aflat în posesie.
  • documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova, în original, cu traducere autentificată în limba română;
  • cazier judiciar din țară (țările) al cărei (căror) cetățean este solicitantul, legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
  • cazier judiciar din țara de domiciliere a solicitantului. (persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere), legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
  • patru fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.
• Toate documentele se prezintă în original + 3 copii. Toate documentele eliberate de organele competente irlandeze sau ale altui stat, urmează a fi apostilate, traduse în limba română, legalizate și apostilat setul tradus.