Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

A A A

Certificat privind starea civilă

Programarea este obligatorie: o cerere – o programare

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • de aprox. 6 săptămâni  36 euro
 • de aprox. 9 săptămâni  29 euro
Certificatul privind starea civilă reprezintă actul oficial eliberat de Serviciul Stare Civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetățean al Republicii Moldova (celibatar, căsătorit, divorțat sau văduv).
Căsătoria între doi cetățeni moldoveni:
 • Postal Money Order (taxa achitată la Oficiul Poștal)
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original al cetățeanului moldovean;
 • certificat de căsătorie/divorț moldovenesc eliberat pe numele solicitantului sau certificat de deces moldovenesc al soț/soției, după caz;
 • Dovada împuternicirii reprezentării (procura, în cazul depunerii actelor prin reprezentant).
 • 2 fotocopiii de pe fiecare document.
 • Pentru solicitarea actului este necesară prezența la ambasadă a cetățeanului Republicii Moldova
 • Cererea persoanei se expediază Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite ambasadei.
 • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare.
 • Actul indicat în această rubrică se poate perfecta în timp redus (de la câteva ore la câteva zile) și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice prin prezența personală a titularului sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: la oficiul poștal sau prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.