Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

A A A

Buletin de identitate

Durata serviciului: 10 minute
Programarea este obligatorie: o cerere = o programare.

Buletin de identitate
 • în termen de circa 45 zile calendaristice - 30 euro
 • în termen de circa 30 zile calendaristice - 45 euro
Buletin de identitate provizoriu
 • n termen de circa 45 zile calendaristice - 26 euro

Disponibilitate livrare document perfectat domiciliu: DA Cost: 10 euro

Buletinul de identitate se eliberează în următoarele cazuri:
 • minorilor
 • persoanelor cu vârsta peste 18 ani care nu au avut niciodată acte de identitate
 • persoanelor care au obținut pașaportul cetățeanului Republicii Moldova
 • cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender
 • preschimbarea pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9)
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal
 • constatarea inexactităților, neconformităților, furtului de identitate sau identității false
 • schimbarea domiciliului
 • în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităților, străzilor, de renumerotare a imobilelor, de înființare a localităților, a străzilor, în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu
 • în caz de pierdere, furt sau deteriorare
 • expirarea termenului de valabilitate
 • dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova
 • solicitarea titularului de a-l preschimba
 • Postal Money Order (taxa achitată la Oficiul Poștal)
 • 2 fotografii de format 10x15cm + 2 fotografii de format 3x4 cm, color, mat, pe fundal alb (cerințe pentru fotografii: fotografia va avea vechimea de cel mult 6 luni. Fotografia va reprezenta imaginea subiectului cu umerii drepți, cu privirea directă, cu expresie neutră a feței şi gura închisă. Ochii vor fi deschiși și ne umbriți de păr. Vor lipsi acoperămintele de cap şi frezele ce acoperă fața, iluminarea neuniformă, umbre sau reflecții pe față sau fundal, efectul ochi roșii. În caz de ochelari ochii vor apărea fără reflecții de ochelari. Nu sunt permise lentile întunecate)
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire
 • pașaport valabil sau expirat (doar în cazul primei documentări a persoanei cu buletin de identitate)
 • buletinele de identitate cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile ale părinților (dacă se solicită buletin pentru copil pînă în 18 ani)
 • actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat
 • certificat de naștere, certificat de naștere a copilului minor, certificat de căsătorie, certificat de divorț (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soțului/soției, certificat de schimbare a numelui și/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorțului părinților copilului se va prezenta certificatul de divorț emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul
 • documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu (declarație notarială a proprietarului imobilului privind acordul înregistrării la domiciliu + fotocopia actului de identitate sau actele doveditoare privind deținerea unui imobil în proprietate )
 • 2 fotocopii de pe fiecare document
 • Ambasada nu verifică legalitatea aflării persoanei în Republica Irlanda.
 • Buletinul de identitate se eliberează cu fișa de însoțire. Fișa de însoțire face dovada înregistrării la reședință şi este destinată pentru realizarea dreptului de vot în Republica Moldova și nu influențează asupra valabilității buletinului de identitate.
 • Buletinul de identitate se poate elibera de la naștere, este obligatoriu de la 16 ani (cetățeanul Republicii Moldova care nu deține buletin de identitate declară că nu domiciliază în Republica Moldova și prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului pe teritoriul Republicii Irlanda, se consideră emigrant şi este în drept să obțină pașaportul cu mențiunea respectivă).
 • Buletinul de identitate este valabil de la naștere pînă la 10 ani / de la 10 pînă la 16 ani / de la 16 pînă la 25 ani / de la 25 pînă la 45 ani / de la 45 de ani – pe viață.
 • Buletinul de identitate este valabil de la naștere pînă la 10 ani / de la 10 pînă la 16 ani / de la 16 pînă la 25 ani / de la 25 pînă la 45 ani / de la 45 de ani – pe viață.
 • Buletin de identitate provizoriu cu termen de valabilitate de 1 an se eliberează în anumite cazuri. În baza buletinului de identitate provizoriu nu se poate solicita pașaport, însă actul este recunoscut de autorități pentru realizarea altor acțiuni în Republica Moldova.
 • Persoana care nu are posibilitatea de a fi înregistrată la domiciliu sau reședință în Republica Moldova obține buletinul de identitate fără mențiunea dată.
 • Cererea de perfectare a buletinului de identitate poate fi depusă concomitent cu cererea de pașaport.
 • În cazul minorului se solicită prezența doar a unui părinte.
 • Nu poate fi depusă cerere de perfectare separată doar a fișei de însoțire.
 • Dosarul solicitantului se expediază Agenției Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează actul.
 • Buletinul de identitate electronic se poate solicita doar în țară.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: la oficiul poștal sau prin virament bancar cu 2 zile înainte cu prezentarea dovezii printate a transferului bancar.