Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

A A A

Adeverința deținere permis de conducere

Durata serviciului: 5 minute
Programarea este obligatorie: : o cerere = o programare

  • Adeverința de deținere a permisului de conducere molodvenesc se emite la data programării - 25 euro
  • cererea completată
  • copia unui act de identitate valabil (buletin de identitate moldovenesc sau pașaport moldovenesc);
  • permisul de conducere moldovenesc valabil + fotocopia acestuia pe suport de hîrtie;
  • dovada achitării taxei consulare (Postal Money Order în suma de 20 EURO, procurat la orice Oficiul Poștal din Irlanda).
Prin intermediul Ambasadei, se poate obține Adeverința de confirmare a deținerii unui permis de conducere moldovenesc valabil, în limba engleză, care nu necesită legalizare suplimentară.