Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

A A A

Acte notariale

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie un act notarial = o programare

 • procură în numele persoanei fizice - 15 euro
 • procură în numele persoanei juridice - 30 euro 
 • autentificarea testamentului - 15 euro
 • legalizarea semnăturilor de pe documente (declarații notariale) - 5 euro
 • efectuarea și legalizarea traducerii documentelor (pentru o pagină) - 5 euro
 • legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele (pentru o pagină) - 1 euro
 • eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de consulat – 5 euro
 • alte acte notariale - 25 euro
 • informații detaliate despre taxele pentru toate actele notariale pot fi vizualizate la rubrica taxe consulare și taxe aferente.
Actele notariale se eliberează la solicitare:
 • procuri - prin care o persoană poate împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele sale pentru efectuarea unor acțiuni juridice;
 • declarații notariale – se va legaliza semnătura persoanei care întocmește declarația (exemplu: acord călătorie copil în străinătate, acord perfectare pașaport copil, altele);
 • legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele – consulatul va legaliza copii de pe documentul prezentat în original;
 • autentificarea contractelor (exemplu: contract matrimonial, de împrumut, de comodat, altele);
 • eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de consulat – se pot emite duplicate ale actelor notariale întocmite de consulat, la solicitarea persoanei care a întocmit actul sau a celei în favoarea căreia s-a întocmit actul;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege (exemplu: certificarea aflării persoanei în viață, altele);
 • alte acte notariale - orice alt act notarial permis de lege și neprevăzut în alte capitole în care se va autentifica înscrisul (exemplu: declarații de refuz sau accept de succesiune, altele);
 • Postal Money Order (taxa achitată la oficiul Poștal);
 • actul de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova în original (pașaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire /fișa de însoțire nu este necesară în cazul buletinului de tip nou);
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite sau informația exactă privind numele, prenumele, data/luna/anul nașterii și numărul documentului (buletin de identitate valabil dacă acțiunea urmează să se desfășoare în Republica Moldova, pașaport moldovenesc valabil și/sau carte de identitate emise de alte țări pe teritoriul cărora urmează să se desfășoare acțiunea în dependență de legislația acelor țări);
 • în cazul unor acțiuni planificate vizând bunurile imobile și/sau mobile se va prezenta originalul sau copii de pe documente oficiale pentru bunurile indicate sau extrasul cadastral, sau adresa exactă și numărul imobilului, numărul cadastral, datele privind numărul de înmatriculare al vehiculului și numărul de identificare al vehiculului, marca acestuia, altele după caz;
 • în dependență de anumite situații particulare funcționarul consular poate cere solicitantului să prezinte alte informații sau acte ne prevăzute în acest compartiment;
 • în cazul declarației de însoțire a minorului reprezentantul legal va prezenta actele de identitate sau copii de pe actele de identitate ale copilului, pentru toate cetățeniile deținute de acesta, precum și copii de pe actele de identitate ale însoțitorului, pentru toate cetățeniile deținute de acesta sau datele exacte din acestea;
 • 1 fotocopie de pe fiecare document.
 • La depunerea cererii pentru acte notariale, plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: la oficiul poștal sau prin virament bancar cu 2 zile înainte cu prezentarea dovezii printate a transferului bancar.