Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

A A A

Întrevederea Ambasadorului cu Secretarul General al Departamentului pentru Turism, Cultură, Arte, Gaeltacht, Sport și Media

Publicat:Mon, 16/01/2023 - 14:32

Astăzi Ambasadorul Larisa Miculeț a avut o întrevedere de lucru cu doamna Katherine Licken, Secretar General al Departamentului de Turism, Cultură, Arte, Gaeltacht, Sport și Media, în cadrul căreia au fost discutate aspecte generale de cooperare culturală dintre Irlanda și Republica Moldova, precum și oportunități concrete de consolidare a relațiilor bilaterale prin dezvoltarea diplomației culturale și a dialogului cultural, artistic și în domeniul turismului.

Doamna Ambasador a informat partea irlandeză despre interesul nostru de a organiza mai multe expoziții ale vestigiilor noastre culturale în țara de reședință și a invitat artiștii irlandezi să participe la festivalurile organizate în Republica Moldova.

Părțile au subliniat importanța diasporei în promovarea și prezervarea valorilor culturale, în acest sens fiind identificate mai multe oportunități pentru comunitatea moldovenească numeroasă din Irlanda.